Bưu điện văn hóa xã Thạnh Trị

  • Mã bưu điện: 933800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Trị
  • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Thạnh Trị, Huyện Bình Đại
  • Điện thoại: 01676166018