Bưu điện văn hóa xã Thanh Phú VHX

  • Mã bưu điện: 832970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Phú VHX
  • Địa chỉ: Ấp Thanh Thủy, Xã Thanh Phú, Thị xã Bình Long
  • Điện thoại: 02713634215