Bưu điện văn hóa xã Thanh Liệt

  • Mã bưu điện: 134200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Liệt
  • Địa chỉ: Xóm Cầu, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 0979989255