Bưu điện văn hóa xã Thạnh Bình 1

  • Mã bưu điện: 842211
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Bình 1
  • Địa chỉ: Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên
  • Điện thoại: 02763740234