Bưu điện văn phòng Văn Phòng-BĐ Thành Phố Tây Ninh

  • Mã bưu điện: 841345
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Văn Phòng-BĐ Thành Phố Tây Ninh
  • Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 3, Thành phố Tây Ninh
  • Điện thoại: 02763623789