Bưu điện văn hóa xã Thạch Bàn

  • Mã bưu điện: 126200
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạch Bàn
  • Địa chỉ: Tổ 6, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên
  • Điện thoại: 38753736