Bưu điện văn hóa xã Tân Phú Đông

  • Mã bưu điện: 873580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú Đông
  • Địa chỉ: Đường Ngã Bát, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc
  • Điện thoại: 02773862701