Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa

  • Mã bưu điện: 882540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa
  • Địa chỉ: Sô´tổ 1, Ấp Hậu Giang 1, Xã Tân Hoà, Huyện Phú Tân
  • Điện thoại: 02963584622