Bưu điện văn hóa xã Tân Điền

  • Mã bưu điện: 863070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Điền
  • Địa chỉ: Ấp Trung, Xã Tân Điền, Huyện Gò Công Đông
  • Điện thoại: 0336429931