Bưu điện văn hóa xã Long Tiên

  • Mã bưu điện: 864490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Tiên
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Lợi B, Xã Long Tiên, Huyện Cai Lậy
  • Điện thoại: 0917224688