Bưu điện văn phòng VP BDT Tiền Giang

  • Mã bưu điện: 861401
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BDT Tiền Giang
  • Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, Thành phố Mỹ Tho
  • Điện thoại: