Bưu điện Mỹ Đức Tây

  • Mã bưu điện: 864910
  • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Đức Tây
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Nghĩa 1, Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè
  • Điện thoại: 02733746003