Bưu điện khai thác cấp 2 Cái Bè

  • Mã bưu điện: 864730
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Cái Bè
  • Địa chỉ: Khu 1a, Thị Trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè
  • Điện thoại: 02733923223