Bưu điện văn hóa xã Bàn Long

  • Mã bưu điện: 863640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bàn Long
  • Địa chỉ: Ấp Long Thành A, Xã Bàn Long, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 0949981377