Bưu điện văn hóa xã Tân Bình Thạnh

  • Mã bưu điện: 862100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Bình Thạnh
  • Địa chỉ: Ấp Nhật Tân, Xã Tân Bình Thạnh, Huyện Chợ Gạo
  • Điện thoại: