Bưu điện văn hóa xã Long Bình Điền

  • Mã bưu điện: 862160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Bình Điền
  • Địa chỉ: Ấp Điền Thạnh, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo
  • Điện thoại: