Bưu điện văn hóa xã Tam Bình

  • Mã bưu điện: 864510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Bình
  • Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, Xã Tam Bình, Huyện Cai Lậy
  • Điện thoại: 0329452900