Bưu điện văn hóa xã Tam Ngọc

  • Mã bưu điện: 561380
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Ngọc
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tam Ngọc, Thành phố Tam Kỳ
  • Điện thoại: 0982216408