Bưu điện văn hóa xã Tam Hòa

  • Mã bưu điện: 562360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Xuân, Xã Tam Hoà, Huyện Núi Thành
  • Điện thoại: 0941922978