Bưu điện văn hóa xã Tam Đồng

  • Mã bưu điện: 142070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Đồng
  • Địa chỉ: Thôn Tam Báo, Xã Tam Đồng , Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 02438164721