Mã bưu điện Tây Hồ – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Tây Hồ thuộc tỉnh Hà Nội: Bưu điện Khu đô thị Ciputra, Bưu điện KHL Tây Hồ 2, Bưu điện Nguyễn Hoàng Tôn, Bưu điện Yên Thái, Bưu điện Yên Phụ, Bưu điện Âu Cơ, Bưu điện Lạc Long Quân

Bưu điện Khu đô thị Ciputra

 • Mã bưu điện: 124260
 • Bưu cục: Bưu điện Khu đô thị Ciputra
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ
 • Điện thoại: 024.37589058

Bưu điện KHL Tây Hồ 2

 • Mã bưu điện: 124065
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Tây Hồ 2
 • Địa chỉ: Sô´36A/647, Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ
 • Điện thoại: 024.32668281

Bưu điện Nguyễn Hoàng Tôn

 • Mã bưu điện: 124255
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Hoàng Tôn
 • Địa chỉ: Sô´83, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ
 • Điện thoại:

Bưu điện Yên Thái

 • Mã bưu điện: 124600
 • Bưu cục: Bưu điện Yên Thái
 • Địa chỉ: Sô´552, Phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ
 • Điện thoại: 024.37591088

Bưu điện Yên Phụ

 • Mã bưu điện: 124700
 • Bưu cục: Bưu điện Yên Phụ
 • Địa chỉ: Sô´16A, Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ
 • Điện thoại: 024.37152139

Bưu điện Âu Cơ

 • Mã bưu điện: 124066
 • Bưu cục: Bưu điện Âu Cơ
 • Địa chỉ: Sô´397, Đường Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ
 • Điện thoại: 024.32669080

Bưu điện Lạc Long Quân

 • Mã bưu điện: 124068
 • Bưu cục: Bưu điện Lạc Long Quân
 • Địa chỉ: Sô´642, Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ
 • Điện thoại: