Bưu điện văn hóa xã Sơn Cương

  • Mã bưu điện: 295960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Cương
  • Địa chỉ: Khu 5, Xã Sơn Cương, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 886090