Bưu điện văn hóa xã Quảng Sơn

  • Mã bưu điện: 642720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Sơn
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong
  • Điện thoại: 02613758047