Bưu điện văn hóa xã Quảng Lâm

  • Mã bưu điện: 276703
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lâm
  • Địa chỉ: Xóm Tổng Ngoảng, Xã Quảng Lâm, Huyện Bảo Lâm
  • Điện thoại: 01626558420