Bưu điện văn hóa xã Púng Pánh

  • Mã bưu điện: 367830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Púng Pánh
  • Địa chỉ: Bản Liềng, Xã Púng Pánh, Huyện Sốp Cộp
  • Điện thoại: 01637615341