Bưu điện văn hóa xã Phương Trà

  • Mã bưu điện: 874050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Trà
  • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phương Trà, Huyện Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773927100