Bưu điện văn hóa xã Phước Trà

  • Mã bưu điện: 563500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Trà
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phước Trà, Huyện Hiệp Đức
  • Điện thoại: 02353683505