Bưu điện văn hóa xã Phước Mỹ

  • Mã bưu điện: 591920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Mỹ
  • Địa chỉ: Thôn Thanh Long, Xã Phước Mỹ, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563834900