Bưu điện văn hóa xã Phú Quý

  • Mã bưu điện: 865510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Quý
  • Địa chỉ: Ấp Phú Hưng, Xã Phú Quý, Thị xã Cai Lậy
  • Điện thoại: 0386696106