Bưu điện văn hóa xã Phú Mỹ

  • Mã bưu điện: 934090
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Mỹ
  • Địa chỉ: Ấp Kinh Gãy, Xã Phú Mỹ, Huyện Mỏ Cày Bắc
  • Điện thoại: 0989153630