Bưu điện văn hóa xã Pắcta

  • Mã bưu điện: 393710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pắcta
  • Địa chỉ: Thôn Nà Sẳng, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên
  • Điện thoại: 0947908605