Bưu điện văn hóa xã Ninh Vân

  • Mã bưu điện: 653360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Vân
  • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583649002