Bưu điện văn hóa xã Ninh Thủy

  • Mã bưu điện: 652980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Thủy
  • Địa chỉ: Thôn Phú Thạnh, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583671177