Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Huệ

  • Mã bưu điện: 273880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Huệ
  • Địa chỉ: Khu phố Án Lại, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An
  • Điện thoại: 0917000992