Bưu điện văn hóa xã Ngũ Hiệp

  • Mã bưu điện: 864470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngũ Hiệp
  • Địa chỉ: Ấp Hòa Hảo, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Cai Lậy
  • Điện thoại: 0981091176