Bưu điện Mỹ Phước Tây

  • Mã bưu điện: 864230
  • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Phước Tây
  • Địa chỉ: Ấp Kinh 12, Xã Mỹ Phước Tây, Huyện Cai Lậy
  • Điện thoại: 02733827363