Bưu điện văn hóa xã Nhị Bình

  • Mã bưu điện: 863520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhị Bình
  • Địa chỉ: Ấp Trung A, Xã Nhị Bình, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 0903107298