Bưu điện văn hóa xã Ngọc Tảo

  • Mã bưu điện: 153626
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Tảo
  • Địa chỉ: Thôn Ngọc Tảo, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02433646083