Bưu điện văn hóa xã Nghiêm Xuyên

  • Mã bưu điện: 158780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghiêm Xuyên
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nghiêm Xá, Xã Nghiêm Xuyên, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 01278886880