Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Thắng

  • Mã bưu điện: 641460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Thắng
  • Địa chỉ: Thôn Quảng Thuận, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk RLấp
  • Điện thoại: 02613643001