Bưu điện văn hóa xã Ngãi Xuyên

  • Mã bưu điện: 943080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngãi Xuyên
  • Địa chỉ: Ấp Xoài Xiêm, Xã Ngãi Xuyên, Huyện Trà Cú
  • Điện thoại: