Bưu điện văn hóa xã Mỹ Trạch

  • Mã bưu điện: 511720
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Trạch
  • Địa chỉ: Thôn Bình Minh, Xã Mỹ Trạch, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 0912591011