Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lợi B

  • Mã bưu điện: 864900
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Lợi B
  • Địa chỉ: Ấp Lợi Nhơn, Xã Mỹ Lợi B, Huyện Cái Bè
  • Điện thoại: 0909244474