Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hạnh Đông

  • Mã bưu điện: 865430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hạnh Đông
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, Xã Mỹ Hạnh Đông, Thị xã Cai Lậy
  • Điện thoại: 0979729039