Bưu điện văn hóa xã Mường Kim

  • Mã bưu điện: 393320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Kim
  • Địa chỉ: Thôn Nà Dân 1, Xã Mường Kim, Huyện Than Uyên
  • Điện thoại: 0968702652