Bưu điện văn hóa xã Minh Tân

  • Mã bưu điện: 223580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Tân
  • Địa chỉ: Thôn Nhất Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223654360