Bưu điện văn hóa xã Minh Tâm

  • Mã bưu điện: 275690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Tâm
  • Địa chỉ: Xóm Bản Mới, Xã Minh Tâm, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 01258497999