Bưu điện văn hóa xã Mai Sao

  • Mã bưu điện: 245760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Sao
  • Địa chỉ: Thôn Lạng Nắc, Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: 02053820661