Bưu điện văn hóa xã Lương Trung

  • Mã bưu điện: 448540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Trung
  • Địa chỉ: Làng Quang Trung, Xã Lương Trung, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 0916565008