Bưu điện văn hóa xã Long Phước

  • Mã bưu điện: 795180
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Phước
  • Địa chỉ: Ấp Tây, Xã Long Phước, Thành phố Bà Rịa
  • Điện thoại: 02543.829860